Học phí online & trực tiếp 1 kèm 1 là 200k/tiết/60p (gia sư tại nhà học viên 300k/tiết/60p trong phạm vi 10km) 

Lời khuyên 3 tháng đầu nên học 2 tiết/tuần hoặc 1 tiết 120p/tuần hoặc 1 tiết 90p/tuần 

Sau 3 tháng có thể giảm xuống học 1 tiết/60p/ tuần tùy theo nhu cầu của học viên 

Học phí tính theo 1 tiết học 60p 

Học viên đk 2 tiết/ tuần đóng học phí 10 tiết là tổng 2tr 

Học viên đk 1 tiết / 120p/ tuần đóng học phí 5 tiết là tổng 2tr 

Học viên đk 1 tiết/60p/tuần đóng học phí 5 tiết là tổng 1tr 

Học phí đóng vào tiết học đầu tiên của mỗi đợt 

*Lưu ý: 

- Cần chuẩn bị giáo trình ( bên mình gửi file bạn tự in) và giá đỡ sách nhạc để luyện tập tại nhà trước khi bắt đầu học 

- Thời lượng tự tập luyện mỗi ngày sau tiết học để có hiểu quả là tối đa 2 -4 tiếng, tối thiểu 15-30p 

Đặc biệt em hỗ trợ lịch học linh động trong tuần. 

Báo trước em 2 ngày để em sắp xếp lịch. 

Em luôn hỗ trợ học bù trong tuần nếu Anh/Chị bận việc. 

Nhưng chỉ hỗ trợ bù lịch trong tuần hoặc tuần kế tiếp không kéo dài thời gian qua nhiều tuần sau Anh/Chị nhé.