1. Velvet Violin cung cấp đàn Violin chất lượng từ cơ bản đến cao cấp.

- Đàn Violin cơ bản chất lượng phù hợp với học viên mới bắt đầu.

- Đàn Violin cao cấp từ Ý, Đức, Pháp,.. dành cho học viên trình độ trung cấp và biểu diễn chuyên nghiệp.

2. Velvet Violin nhận đặt hàng các phụ kiện cao cấp chính hãng của đàn Violin.

3. Velvet Violin có khóa học Violin trình độ chơi đàn giải trí chuẩn kỹ thuật cơ bản.